Bielohlav

pustovník z Hmlistých hôr, známy tiež ako Netopier či Glandír

Description:

Tajomná postava, prebývajúca v jaskyniach Hmlistých hôr. Je vysoký, s mŕtvolne bledou pokožkou, dlhými bielymi vlasmi a svetlošedými očami. Jeho tvár neprezráda žiaden vek a pôsobí až bezčaso, hoci je svojským morbidným spôsobom krásny. Zvyčajne nosí dlhú čiernu róbu, ktorá len umocňuje na prvý pohľad strašidelný záhrobný dojem.

Napriek svojmu pôsobeniu však k druhým vystupuje veľmi milo a prívetivo. Je všestranným umelcom; vynikajúcim kováčom a zlatníkom, vzdelaným učencom, zdatným skladateľom a spevákom. Jeho skladby ladia s jeho výzorom, keď väčšinou ide o tragické balady, ktorým dáva zvláštny výraz jeho hlas, ktorý v speve prechádza medzi jemným, až nežným falzetom po hlboký, naliehavý pátos barytónu. Jeho učenecké spisy sa venujú väčšinou architektúre, najznámejšie je jeho dielo, kde porovnáva architektúru elfskú a ľudskú. Kde elfská podľa neho má dať výraz krajine a tak s ňou symbioticky súladiť, tam ľudská sa naopak snaží okolnú krajinu transcendovať a stojí tak s ňou v kontraste. Jeho veľdielom však je štít ukutý z mithrilu, v ktorom je vyrytý opticky hlboký obraz sedemcípeho paláca, vystupujúceho z vody.

Bio:

Jeho minulosť je zatiaľ hádankou, vie sa len, že povesti o ňom siahajú prinajmenšom dve stáročia do minulosti. Prezradil, že inšpiráciou pre jeho štít je sen, kde vidí palác so siedmymi vežami uprostred jazera, a ktorý ho odnepamäti prenasleduje.

Bielohlav

Dream of Greenwood Amrundir Amrundir