Mithiel

hraničiarka pobývajúca v Temnom hvozde

Description:

Vysoká, mlado vyzerajúco žena, s krátkymi ryšavými vlasmi a až roztomilou tvárou, ktorá však vytvára len iluzórny dojem naivity a dobre skrýva mnohoročné skúsenosti hraničiarky. Nosí zvyčajne koženú zbroj a zelenohnedý plášť, s krátkym lukom na chrbte a mečom u pasu. Pôsobí väčšinou uzavrene a ticho, a slová si zväčša šetrí na praktické záležitosti. Dokáže sa výnimočne orientovať v teréne Temného hvozdu a prežívať v zvlášť nehostinnej divočine.

Bio:

Hraničiarka, sprevádzajúca elfskú výpravu do Dol Guldúru, kam s poslednými statočnými taktiež vstúpila. Jej minulosť je známa len v zlomkoch, v rozhovoroch však naznačila, že v minulosti strážila eriadorské hranice s Angmarom, a prezradila sa tak, že je pôvodom z ľudu Dunedaín, hoci prebýva v blízkosti Rhosgobelu. Dôvody jej odchodu do Temného hvozdu, kde je známa pod menom Dagmær, sú neznáme.

Radagast ju elfom odporučil ako sprievodkyňu do Dol Guldúru, je tak badateľné, že jej schopnostiam dôveruje. Pozná sa taktiež s pustovníkom z Hmlistých hôr, bližšie kontúry tohto vzťahu však nie sú jasné.

Mithiel

Dream of Greenwood Amrundir Amrundir