Líf

Radagastove dieťa

Description:

Malé blonďaté dievčatko, dvojča Fjórthy. Má výnimočný talent na liečiteľské remeslo a je najsľubnejšou zo súčasných Radagastovych detí. Je veľmi bystrá a mrštná, a hoci je povahou samotárka a najradšej osamote zbiera bylinky a lozí po stromoch, je napriek tomu proti bratovi zhovorčivejšia a smelšia. Tak sa v Radagastovych zvieracích hrách maskuje za rysa a loví svojich krotkejších druhov.

Bio:

Je vnučkou Hevy, stareny, ktorá sama bola jedným z Radagastovych detí, a dodnes je jednou z jeho najdôvernejších priateľok. V útlom veku osirela, keď jej rodičia zahynuli pri vypálení jej rodnej osady pri jednom z mnohých škratích nájazdov, a odvtedy sa výchovy jej a jej brata ujal práve Radagast.

Líf

Dream of Greenwood Amrundir Amrundir