Fjórtha

Radagastove dieťa

Description:

Malý blonďatý chlapček, dvojča Líf. Na svoj vek je silný, a taktiež veľmi usilovný a starostlivý, hoci je veľmi plachý, tak to často nedokáže dať najavo. Jediný človek, ktorého sa okrem Radagasta nebojí, je jeho sestra, s ktorou má veľmi blízky vzťah. V Radagastovych zvieracich hrách sa maskuje za včelu, a tak si môže na okrajových lúkach zbierať kvety, zväčša nepovšimnutý ostatnými deťmi.

Bio:

Je vnukom Hevy, stareny, ktorá sama bola jedným z Radagastovych detí, a dodnes je jednou z jeho najdôvernejších priateľok. V útlom veku osirel, keď jeho rodičia zahynuli pri vypálení jeho rodnej osady pri jednom z mnohých škratích nájazdov, a odvtedy sa výchovy jeho a jeho sestry ujal práve Radagast.

Fjórtha

Dream of Greenwood Amrundir Amrundir